CÔNG TY TNHH BAO BÌ HONG ZHEN

KINH DOANH: GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

Email : hongzhenpacking@gmail.com

Phone: 0274 3802478

Hàng góc

GÓC V PE FOAM:

Góc V Pe Foam

 

GÓC L PE FOAM:

Góc L Pe Foam

Back To Top